responsive website builder software


ULKOISTETTU MARKKINOINTI

Banzai tarjoaa apua markkinoinnin kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja hallinnassa. Ulkoistetut markkinointipalvelut -palvelumme auttaa asiakkaittemme markkinoinnin eri tehtävissä.

Banzai tarjoaa mainostoimiston luovan osaamisen lisäksi apua myös markkinoinnin kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja hallinnassa.
Markkinoinnin monipuolinen osaaminen on asiakkaanamme käytettävissäsi joko lyhyempiin projekteihin tai pidempikestoisesti – täysin tarpeittesi mukaan. Tarvitseepa yrityksesi apua tiettyyn tehtävään tai jonkun, joka voi hoitaa koko markkinoinnin, olet oikeassa paikassa.

Osaamme ja ymmärrämme markkinoinnin lainalaisuudet ja periaatteet. Pelkän 

markkinoinnin suunnittelun ja ideoinnin lisäksi tekijämme ovat käytännönläheisiä ammattilaisia, jotka vastaavat myös suunnitelmien toteuttamisesta. Et siis jää tyhjän päälle pelkkien ilmaan heitettyjen ajatusten tai villien visioiden kanssa. Emme keskity pelkkiin digitaalisiin ratkaisuihin tai hypetä vaikkapa pelkkää SoMea. Myös perinteisemmät ratkaisut ovat tuttuja ja asiakkaalle valitaan aina hänelle syntyvän lisämyynnin saavuttamisen kannalta relevantit kanavat markkinoida. Ulkoistetun markkinoinnin tehtävät räätälöidään ja sovitaan aina asiakaskohtaisesti kulloisenkin tarpeen mukaan.

Asiakkuusjohtaja Esa Suominen kertoo markkinoinnin ulkoistamisesta ja sen eduista.

ULKOISTETTU MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ

Banzain Ulkoistettu markkinointipäällikkö on ammattilainen, joka toimii yrityksesi markkinointiviestinnän vetäjänä. Kokeneet, markkinoinnin esimiestasolla useilla eri toimialoilla työskennelleet ammattilaiset suunnittelevat yhdessä yrityksenne johdon kanssa tavoitteittenne pohjalta tulevat aktiviteetit ja vastaavat niiden suunnittelusta, budjetoinnista, toteutuksesta ja seurannasta.
Ulkoistettu markkinointipäällikkö osaa katsoa asioita myös asiakkaasi silmin ja on mukana kehittämässä kokonaispalveluasi ja myyntiäsi myös näiltä osin.

MARKKINOINNIN
KOORDINOINTI

Kun tarpeesi on markkinointiviestinnän tehokas arjen pyörittäminen, on koordinointipalvelumme juuri sinua varten. Osaavat ja aktiiviset tekijämme ottavat markkinointisuunnitelmat haltuunsa ja vastaavat siitä, että asiat tulevat tehdyksi - ajallaan.

Banzailla on pitkä ja laaja kokemus erilaisten markkinoinnin materiaalien ja kampanjoiden tuotannon koordinoinnista niin kotimaisille kuin kansainvälisille asiakkaillekin. 

ULKOISTETTU
MARKKINOINTIOSASTO

Kun tekemistä on paljon ja omassa organisaatiossa ei ole riittävää markkinoinnin osaamista, saat tarvittaessa käyttöösi koko markkinoinnin teamin. Markkinointipäällikkö vastaa yrityksesi johdon kanssa myynnin lisäyksen kannalta tärkeiden aktiviteettien suunnittelusta. Yhdessä markkinoinnin koordinoinnin kanssa he pitävät huolen siitä, että sovitut aktiviteetit toteutetaan ajallaan ja niiden onnistumista seurataan.

MILLOIN / KENELLE

• Yritys on uusi ja sen toiminta on käynnistymässä
• Yrityksen toiminta on laajenemassa uusille alueille tai tuoteryhmiin
• Uusi tuote tulossa
• Toiminta ei vielä ole sen laajuista, että olisi tarvetta tai mahdollisuutta kokonaan omalle markkinointi-ihmiselle tai -osastolle
• Puute resursseista, osaamisesta tai työkaluista
• Järjestelmällinen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ovat jääneet "tärkeämpien" projektien jalkoihin
• Työntekijätilanteen muutos esim. vanhempainvapaan, pidempikestoisen sairausloman tai irtisanoutumisen vuoksi
• Yrityksen tarve omien kiinteiden kulujen keventämiseen

ULKOISTUKSEN EDUT

• Käytössä markkinoinnin ammattilainen/ammattilaiset juuri sen aikaa kun tarvitaan
• Suunnitelmallisempaa ja aktiivisempaa markkinointia
• Uusia ideoita ja ehdotuksia
• Ulkopuolisen/asiakkaan näkemys
• Ennalta sovittu - helposti budjetoitava - kuukausihinta
• Ei työnantajakuluja
• Säästöä markkinointikuluihin
• Tehoa ja laatua tekemiseen
• Joustava räätälöintimahdollisuus
• Saatavissa käyttöön nopeastikin

ULKOISTETUN MARKKINOINNIN TEHTÄVIÄ VOIVAT OLLA ESIM.

 • Markkinointiviestinnän vuosisuunnittelu ja budjetointi.

 • Kampanjasuunnittelu ja budjetointi.


 • Kampanja- ja tapahtumajärjestelyt.


 • Asiakkuusohjelman luominen ja ylläpito.


 • Näkyvyyden rakentaminen internetissä ja sosiaalisessa mediassa.

 • Sisäinen viestintä.


 • PR-toimenpiteet ja tiedottaminen.


 • Sähköisten uutiskirjeiden suunnittelu ja toteuttaminen.

 • Mahd. alihankkijaverkoston ohjeistaminen projekteihin ja toteutuksen seuranta.

 • Päämies- ja kumppaniyhteydet.


 • Mediayhteydet.


 • Muut markkinoinnin päivittäiset tehtävät.


KIINNOSTUITKO ULKOISTUSPALVELUISTAMME? 

BANZAI MARKETING OY
Kaasutehtaankatu 1/3, Talo 7
00540 HELSINKI, FINLAND

CONTACT
Kari Ketola
kari.ketola@banzai.fi
+358 (0)500 407 313


 • Esa Suominen
 • esa.suominen@banzai.fi
 • +358 (0)400 806 881